3337

Stáváš-li se
dokonalým nástrojem Boha,
nemůžeš si nikdy ve svém životě
dovolit risk pochybování.