3338

Jeho mysl se těší
ze srážky s pravdou.
Jeho srdce se těší
ze srážky s pochybností.
Jeh duše se netěší
z žádné srážky.
Chce jen být
s věřícími v Boha
a s milovníky Boha.