3604

Kdo chce udržovat tajemství?
Nikdo, ani Bůh!
Kdo chce šířit tajemství?
Kdo jiný, když ne člověk!