3616

Tvá chytrá mysl nechce pochybovat,
protože pochybnost je příliš drahá.
Tvé moudré srdce nechce pochybovat,
protože pochybnost je příliš výbušná.