3617

Srdci bez jistoty,
mysli bez čistoty,
životu bez božskosti
nebude nikdy dovoleno,
aby si činily nárok na Boha.