4109

Můj Pane,
skutečně jsem tě
nedokázal potěšit.
Ale se vší upřímností
ti říkám,
že to měl neustále
v úmyslu.