4114

Když tě Bůh minulou noc navštívil,
jak to, že jsi Ho zapomněl požádat,
aby ti poskytl
záplavu světla odevzdanosti?