4116

Jestliže neposloucháš
svého trenéra koncentraci,
nebudeš moci nikdy
dosáhnout svého cíle
jako vítěz.