430

Modli se k Bohu,
aby ti poskytl
více čistoty ve tvé mysli.

Modli se k Bohu,
aby ti poskytl
více sladkosti ve tvém srdci.

Modli se k Bohu,
aby ti poskytl
více pokory ve tvém životě.