432

Milovat víc můžeš jen tehdy,
když ucítíš potřebu
stát se svému Milovanému Nejvyššímu užitečnějším
ve svém vnitřním životě aspirace
i ve svém vnějším životě zasvěcení.