47 Mysl toulajících se myšlenek

Mysl toulajících se myšlenek
bude muset dříve či později čelit
život-pohlcujícím obavám a starostem.