48 Můj Pane, neříkej mi, jaká je Tvá Vůle.

Můj Pane, neříkej mi
jaká je Tvá Vůle.
Aniž bych znal Tvou Vůli,
pokusím se ji splnit.
Proč?
Protože, můj Pane,
budu-li nejdříve znát Tvou Vůli
a poté ji vykonám,
kdo ví,
možná nebudu tolik šťasten.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2005.

Toto je 576th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »