48 Můj Pane, neříkej mi, jaká je Tvá Vůle.

Můj Pane, neříkej mi
   jaká je Tvá Vůle.
Aniž bych znal Tvou Vůli,
pokusím se ji splnit.
   Proč?
Protože, můj Pane,
budu-li nejdříve znát Tvou Vůli
a poté ji vykonám,
   kdo ví,
možná nebudu tolik šťasten.