49 Závod mého Mistra již začal

Závod mého Mistra
   již začal
a já učiním
   dokonalou volbu:
Mé srdce bude s ním
a můj život bude jen pro něj samotného.