50 Možná nejsem velkým hledajícím pravdy

Možná nejsem
velkým hledajícím pravdy.
Možná nejsem
   velkým milovníkem Boha.
Avšak nedat světu vědět
o Božím Soucitném Oku
   a Srdci Odpuštění
by byla zničující
   a nešťastná chyba.