51 Můj Pane, prověř mne

Můj Pane, prověř mne.
Prověř výstřednost
mé pochybující mysli.
Prověř upřímnost
stoupajícího pláče mého srdce.