52 Tvé srdce přebývá ve vzdálené zemi naděje

Tvé srdce přebývá
ve vzdálené zemi
   naděje.
Tvoje mysl přebývá
uvnitř ničivé záplavy
   strachu.
Avšak tvá je duše,
   která se nikdy nevzdá,
dokud trvale nezvítězí
v závodu manifestace Boha.