52 Tvé srdce přebývá ve vzdálené zemi naděje

Tvé srdce přebývá
ve vzdálené zemi
naděje.
Tvoje mysl přebývá
uvnitř ničivé záplavy
strachu.
Avšak tvá je duše,
která se nikdy nevzdá,
dokud trvale nezvítězí
v závodu manifestace Boha.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2005.

Toto je 576th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »