53 Můj Pane Nejvyšší, tentokrát budu dobrým hledajícím

Můj Pane Nejvyšší,
tentokrát budu
   dobrým hledajícím.
Rozhodně
Tě ušetřím trápení
   dalšího čekání na mě.