4706

Jestliže máš čas myslet
na projevení Boha,
musíš mít i čas
myslet nejprve na realizaci Boha.