4707

Medituj s největším nadšením,
chceš-li ve svém srdci aspirace
a ve svém životě zasvěcení
udělat nejrychlejší pokrok.