510

Ne úsměv mého Mistra,
ne požehnání mého Mistra,
ne soucit mého Mistra,
ale odpuštění mého Mistra
je dechem mého života,
jediným dechem mého života.