512

Když velmi dobře víš,
že tvá mysl je cirkusem zmatku,
proč žiješ uvnitř své mysli?

Když velmi dobře víš,
že tvé srdce je zahradou osvícení,
proč nežiješ uvnitř svého srdce?