513

Teď je tvůj život
potápějícím se vorem emocí,
protože nedovoluješ své vzletné moudrosti
vyjít do popředí.