5225

Bojuješ-li z celého srdce
pro Boha,
Bůh si tě bude vážit
daleko za tvou představivost.
Pak nebudeš potřebovat
sebelichotící představy.