5226

Otázky položené myslí
může srdce snadno odpovědět.
Otázky položené srdcem
mohou být jen zřídka odpovězeny myslí.