529

Protože tvé srdce přijalo
život aspirace jako svůj jediný život,
Bůh požádal tvou duši,
aby okamžitě zrušila
svou schůzku se smrtí.