531

Ne kosmičtí bohové,
dokonce ani Samotný Bůh,
ale člověk samotný
musí napravit
své vlastní rozsáhlé chyby.