532

Každá lidská mysl
je nakonec změnitelná.
Každé božské srdce
zůstává věčně nezměnitelné.