536

Dokud ve svém nitru
miluješ neviditelného Boha,
jak tě může viditelný Bůh
milovat, žehnat ti
a dát ti vše co má?