5315

Nevzpomínej na své minulé roky,
chceš-li vylézt
na nový strom aspirace
a procházet se
po novém poli překonávání.