5316

Ve svém životě aspirace
jsi neuspěl právě proto,
že jsi dovolil pýše,
aby řídila rozhodnutí tvé mysli.