5318

Běda, zaobíral jsem se
pochybnostmi své mysli,
a tak jsem nemohl zachránit
své dítě-srdce,
když se topilo.