5602

Když mé fyzické vědomí
září světlem duše,
vitálno a mysl mohou začít žárlit.
Nakonec se ale odevzdají
a obrátí se k duši.