5603

Když mysl vidí
srdce zaplavené světlem duše,
proklíná sama sebe:
"Ó, proč jsem tak hloupá!
Proč každý den nenavštěvuji svou duši?"