5613

Kde jsou lídři světového míru?
Všichni jsou uvnitř tvého srdce.
Prosí tvou mysl,
aby otevřela jejich dveře
a nechala je doširoka otevřené,
aby si Bůh-člověk a člověk-Bůh
mohli spolu hrát.