5614

Co může Boží Soucit dokázat?
Snadno může ukončit
dekádu tvé pochybnosti
a pomoct ti začít
éru tvé aspirace.