5617

Vnější den
patří jeho oddanosti.
Proto je božsky dobrý.

Vnitřní den
patří jeho odevzdanosti.
Proto je nanejvýš dokonalý.