5618

Aspirovat
po Božím nekonečném Světlu Soucitu
znamená učit se
lekci praktičnosti
ve vnitřní Boží Škole.