5622

Vedle upřímnosti
je třeba ještě něčeho dalšího,
abys dosáhl svého cíle
co nejrychleji,
a to něco se nazývá
intenzita.