5623

Nech alespoň jednoho člena
tvé vnitřní rodiny,
aby stále poslouchal duši.
Jeho pokrok, štěstí a uspokojení
bude okamžitě ostatní inspirovat
k následování.