5624

Jaký nešťastný hledající!
Dokonce ani jeden člen
jeho vnitřní rodiny
není naplno přesvědčen,
že duše má vždy pravdu —
ne, dokonce ani jeho srdce.