5625

Můj Pane Nejvyšší,
aspiruji udělat něco dobrého.
Schválíš mi to, prosím?

Můj Pane Nejvyšší,
toužím udělat něco špatného.
Odpustíš mi, prosím?