5626

Můj Nejvyšší Pane,
jsi Původcem všeho.
Proto se nakonec bez Tvé Vůle
nemůže nic stát.

"Pravda, Mé dítě, pravda.
Ale některé věci schvaluji,
kdežto ostatní jen toleruji."