5627

Před závodem
jsou zcela odevzdaní.
Modlí se za Boží Vítězství.
Ale během závodu
a po závodě nemyslí na nic jiného
než na své vlastní vítězství.
Nechci, abys byl
v jejich společnosti.