6634

Teď, když se připojil
do výboru pro aspiraci srdce,
vyvinul si schopnost věřit,
že Bůh brzy přijde.