6630

Můj Pane Nejvyšší,
vím, že nemáš čas
vstoupit do skutečnosti mého života
ale vstup každou noc
do snu mého života.