6817

Buď ostražitý, buď ostražitý,
chceš-li být na zemi
reprezentantem Boha.
Jinak budeš přinucen
ponořit se zpět
do temného spánku svého života.