6818

Jestliže je tvé vitálno statečné
a tvá mysl čistá,
nevidím důvod,
proč by ses nemohl poměřit
se Standardem Nejvyššího.