6827

Mysl nevidí
svou vlastní temnotu.
Srdce necítí
svou vlastní oduševnělost.
Život nezná
svou vlastní bohatost.