6828

Abys byl po celou dobu,
kdy žiješ na zemi,
šťastný a míruplný,
jen ciť, že svět patří Bohu
a ne tobě.