7208

Nezáleží na tom,
kolikrát jsem se rozloučil
se svou podezřívavou myslí,
běda,
nikdy mě nenechá samotného.